G. Brauno Vilniaus planas

1 Star 11
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1581 m.
Vytauto Didžiojo karo muziejus (G. Braunas, F. Hogenbergas: "WILNA Lithvaniae metropolis")
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Rita Viliuvienė
Komentaras - Tai šen, tai ten (kalendoriuose, brošiūrose) pasitaiko pamatyti planą, atpažįstu iš naudojamos perspektyvos, iš spalvų (žali sodai, raudoni stogai), iš vietos (gynybinė siena, Neris, pilys). Stebina, kaip tokį darbą ano meto sąlygomis galėjo sudaryti žmogus, nebuvęs Vilniuje.

Žemėlapio aprašymas

Vilniaus planas su detaliu gatvių tinklu, aikštėmis, pilių ansambliu, kitais svarbiais to meto statiniais, gyvenamaisiais namais. Vilniaus planas įtrauktas į atlasą „Pasaulio miestai“ (Civitates Orbis Terrarum) šalia kitų 350-ies svarbiausių pasaulio miestų, sudarytojas – vokiečių geografas ir kartografas G. Braunas.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

G. Brauno sprendimas įtraukti Vilniaus planą į „Pasaulio miestų“ atlasą rodo autoriaus pagarbą miestui, miestui tvirtovei, apsuptam gynybine siena, turinčiam Magdeburgo miesto teises. G. Brauno Vilniaus miesto plano perdirbiniai spausdinti iki XIX a. Ir mūsų dienomis Vilniaus istorijos darbai dažnai iliustruojami G. Brauno Vilniaus miesto planu.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 17
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.