Žemėlapis Lietuvos gamtos turizmo objektai

1 Star 10
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2012 m.
© Vilniaus universitetas Katografijos centras
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Auktumas Šidiškis
Komentaras - Tai pirmasis autoriaus sudarytas kartografinis kūrinys, atskleidžiantis jo pagrindinę mokslinių interesų sritį – gamtinį turizmą. Šiame darbe atsispindi ir kita autoriaus aistra – kartografinis dizainas.

Žemėlapio aprašymas

Žemėlapyje apibendrintai perteikta Lietuvos gamtos objektų teritorinė sklaida. Jame supažindinama su gamtos objektais ir jų padėtimi, pateikta informacija apie gamtos objektų pritaikymą pažintiniam turizmui.
Žemėlapio turinį sudaro detali legenda su hierarchiniu objektų skirstymu, pagrindinis Lietuvos gamtos objektų žemėlapis, kitoje lapo pusėje – išskirtinių objektų, atitinkančių vaizdumo, unikalumo bei rekordiškumo reikalavimus, aprašymas. Nurodoma objekto geografinė padėtis, ypatybės.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Gamtinio turizmo tema svarbi šalies įvaizdžio formavimui. Sukurtame lietuviškame žemėlapyje akcentuojama turizmui patrauklių gamtos objektų sklaida. Šis žemėlapis – tai bendras Lietuvos gamtinis portretas. Žemėlapyje naujai sukurtais kartografiniais ženklais vaizduojami gamtos ir turizmo infrastruktūros objektai, kurie iki šiol nebuvo kartografuojami Lietuvos turizmo žemėlapiuose.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos kultūra ir religija

Žemėlapis „Vaikų žemėlapių konkurso dalyviai 2005-2013 m.“

1 Star 6
Loading...

Nuostaba ir pasididžiavimas apima matant kiek Lietuvoje yra kūrybingų vaikų

Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapis

1 Star 15
Loading...

Katalikų bažnyčia nepriklausomoje Lietuvoje

Atvirlaiškis „Missing Part of Your Collection“

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis pašto ženkluose

Šokoladas „Lietuva“

1 Star 5
Loading...

Lietuva šokolade

Žemėlapis Žemaičių vyskupijos su etnografiniu lietuvių plotu

1 Star 9
Loading...

Pirmas rašytinis Žemaitijos vardo paminėjimas

Žemėlapis „Tikslas – Amerika“

1 Star 8
Loading...

Išsamus lietuviškų vietų už Lietuvos ribų žemėlapis internete