J. Niepreckio LDK žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1749 m.
© Vytauto Didžiojo karo muziejus
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapį (Carte Dv Grand Dvche De Litvaniae <…>) M 1 : 600 000 sudarė J. Niepreckis, patikslino T. Majeris. Žemėlapis išleistas Niurnberge, Vokietijoje, Homano įpėdinių leidykloje 1749 m. Yra žinomi 4 šio žemėlapio leidimai, 1749-1795 m. atspausdinti pagal tą pačią klišę su pataisymais ir pakeitimais.
J. Niepreckis – lenkų dvasininkas, matematikas, geografas, kartografas. J. Niepreckis žemėlapį parengė ir išleido panaudojęs savo per keliones po Lietuvą sukauptas geografijos, topografijos ir geodezijos žinias. Be to, ne tik pritaikė ankstesnių autorių žemėlapiuose (pvz., M. K. Radvilos 1613 m. žemėlapyje) esančią informaciją apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, bet ir praturtino savo žemėlapį vertinga ir įdomia istorinių įvykių informacija.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 18
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.