J. M. Seutter LDK žemėlapis

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1742 m.
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Žemėlapyje vaizduojama Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Skirtingomis spalvomis pažymėtos LDK vaivadijos, jų ribos. Žemėlapio kartuše pavaizduotas Lietuvos herbas Vytis. Žemėlapio dydis 54,4 x 62,9 cm.
Žemėlapio autorius Matthaus Seutter (1647-1756) – vokiečių kartografas, graveris ir produktyvus to meto žemėlapių leidėjas. Žemėlapių leidėjo darbą pradėjo nuo graverio padėjėjo vietos Niurnberge pas žymiausią vokiečių leidėją J. B. Homanną, vėliau leidėju savarankiškai dirbo gimtajame Augsburge ir sėkmingai konkuravo su savo ankstesniu darbdaviu.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

J. M. Seutter LDK žemėlapiu buvo plačiai naudojamasi dar ilgą laiką po Liublino unijos sudarymo.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 17
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.