Žemėlapis iš A. Šapokos „Lietuvos istorijos“

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1936.
A. Šapoka (red.) Lietuvos istorija. Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, Kaunas: 1936 m.
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

A. Šapokos „Lietuvos istorija“ priskiriama prie tų istorijos leidinių, kuris tada formavo ir dabar tebeformuoja Lietuvos istorijos sampratą.

1936 m. pasirodė penkių autorių (J. Jakšto, Z. Ivinskio, P. Šležo, P. Klimo ir A. Šapokos) kolektyvo sudarytas, A. Šapokos redaguotas „Lietuvos istorijos“ vadovėlis. Knyga paprastai ir vadinama „Šapokos istorija“.

Lietuvos istorija parašyta kaip pasakojimas, paprastais žodžiais, suskirstyta į atskirus nedidelius skyrius ir yra lengvai ir įdomiai skaitoma, klausoma mokyklinio amžiaus vaikams.

Šapokos istorija apima įvykius nuo Lietuvos reljefo susiformavimo ir baigiasi politiniais įvykiais 1936-ųjų tarpukario Lietuvoje, kai buvo išrinktas Ketvirtasis Seimas.

Po 1989 m. Šapokos istorija keliskart pakartotinai išleista dideliu tiražu. Tai knyga, kuri ne vienam malšino istorijos alkį.

Vadovėlyje yra keletas žemėlapių. Vienas jų – Aisčių kiltys XIII a. pradžioje.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Žemėlapyje galima matyti aisčių gentis, tarp jų žemaičių, sūduvių, jotvingių, aukštaičių gentys, iš kurių susiformavo lietuvių tauta.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika

„The Baltic Way 23 August 1989 Estonia, Latvia, Lithuania“

1 Star 15
Loading...

Žemėlapis, kuriame vaizduojamas Baltijos kelias – įvykis, kurio aurą jaučiame praėjus tiek metų

Aukščiausiosios tarybos gynybos 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. schema

1 Star 5
Loading...

Žemėlapyje iliustruojamas gyventojų pasiryžimas ginti Lietuvos nepriklausomybę

1949-ųjų masinio trėmimo žemėlapis

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis atskleidžiantis trėmimo mastus vykdytus Lietuvoje

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 13
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.2“

1 Star 7
Loading...

Pagal Himanso planą nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.3“

1 Star 6
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos