Žemlapis lietuviškai latviško krašto

1 Star 11
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1900 m.
Žemlapis lietuviškai latviško krašto / išduotas inžin. A. Maciejaucko. - С.-Петербург : [A. Macijauskas] : Картографическое завед. А. Ильина, [1900]. - 1 žml.
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Valdas Urbanavičius
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Tai pirmasis lietuviškas žemėlapis, kuriame vaizduojama visa etninė Lietuva, dalis Latvijos, Vakarų Baltarusijos ir Mažosios Lietuvos. A. Macijausko parengtas ir 1900 m. Peterburge lotyniškais rašmenimis išspausdintas žemėlapis virto Spaudos draudimo pabaigos slenksčiu.

Saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

„Žemlapis lietuviškai latviško krašto“ M 1:840 000 su jo autoriaus dedikacija Jonui Basanavičiui.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 31
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 29
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 20
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas iš H. Schedel atlaso

1 Star 15
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 15
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 13
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.