Lietuvos elektrifikacijos plano metmenys 1939-1940 m.

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1939-1940 m.
Lietuvos hidroenergetikų asociacija. Mažoji hidroenegetika. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2017. ISBN 978-609-431-090-4
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Pagal Lietuvos elektrifikacijos tinklo metmenis 1939-12-29, Lietuvoje „visą elektros ir mechaninės jėgos pareikalavimą reikėtų patenkinti pagal galimybę iš vandens jėgos“. Planas numatė keturis elektros energijos tiekimo mazgus: Šiaulių (Rėkyva), Plungės (Minija), Vilniaus-Kauno (Neris-Turniškės) ir Antalieptės (Šventoji).

Pagal patikslintus Lietuvos elektrifikacijos plano metmenis 1940-05-14 (100 kV ir 30 kV tinklų schemą), nuosekliai didėjant elektros energijos suvartojimui, mazgai jungiami tarpusavyje, kad sudarytų vieną bendrą tinklą, kurio pagrindas − išilgai Lietuvos einanti 100 kV linija Vilnius-Kaunas-Šiauliai.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Schemose matomas ambicingas to meto valdžios planas išnaudoti šalyje turimus vandens jėgos išteklius siekiant išvystyti Lietuvoje elektros gamybos ir tiekimo tinklą, būti energetiškai nepriklausoma nuo užsienio valstybių, aprūpinti vartotojus pigia elektros energija. Tuometiniai istoriniai įvykiai koregavo plano įgyvendinimą.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos ūkis ir infrastruktūra

Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais M1:500 000

1 Star 72
Loading...

Pirmojo Lietuvoje autoklubo leidinys

Lietuva. Kelių atlasas M1:100 000

1 Star 26
Loading...

Išsamus ir detalus Lietuvos kelių atlasas

Lietuvos žemėlapis iš „Diagramų albomo“

1 Star 11
Loading...

Žemėlapyje geležinkelio tinklas tarpukario Lietuvoje

Žemėlapis „Lietuvos geležinkeliai“ 1933 m.

1 Star 7
Loading...

Žemėlapyje Lietuvos geležinkelių tinklas istorinėje perspektyvoje.

Žemėlapis „Lietuvos I eilės trianguliacija“

1 Star 6
Loading...

Žemėlapio informacija aktuali tarpukario Lietuvoje leistų žemėlapių tikslumui.

LR Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis

1 Star 91
Loading...

Skaitmeninis žemėlapis nekilnojamojo turto administravimui