LR teritorijos Bendrasis planas

1 Star 7
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2002 m.
© Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Bendrasis planas – pagrindinis šalies teritorinio vystymo dokumentas. Jis yra privalomas visoms valstybės valdymo institucijoms, priimančioms Lietuvos Respublikos lygmens sprendimus, susijusius su šalies teritorijos naudojimu, tvarkymu bei apsauga.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano galutinis teisinis statusas nustatytas 1995 metais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme. Bendrojo planavimo organizatorius yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o parengtą dokumentą Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas. Vyriausybė įpareigojimu Bendrojo plano parengimas pavestas Aplinkos ministerijai. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projektas pradėtas rengti 1996 metais.

2002 m. patvirtintą Bendrąjį planą (dalį BP sprendinių matote pav.) nuo 2020 m. pakeis naujos kartos Bendrasis planas, kurio sprendiniai galios iki 2030 m., o vizija – iki 2050 m.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Bendrojo plano rengimas – strateginės svarbos darbas, ne vienerius metus trunkantis sudėtingas
procesas, daug partnerių iš skirtingų organizacijų apjungiantis projektas, aktualus visuomenei, žiniasklaidai ir visai eilei suinteresuotų šalių.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 17
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.