geoportal.lt žemėlapis

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas - Nuo 2009 m.
© VĮ GIS-Centras
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė -
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Oficialiosios statistikos portale, Upių ežerų ir tvenkinių kadastro ir daugelyje kitų valstybės informacinių sistemų matome Lietuvos žemėlapį, gaunamą tiesiai iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo geoportal.lt.

Žemėlapis interaktyvus, peržiūrimas skirtingais masteliais, detalus ir nuolat atnaujinamas.

Kuriamas iš Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo kadastro duomenų, kuriuos galima nemokamai, įvairiais formatais ir skirtingų koordinačių sistemų atsisiųsti per geoportal.lt

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Ne tik atraminiai Lietuvos objektai, bet ir daug papildomos, nuolat atnaujinamos informacijos. Ne tik vaizdas, bet, pažymėjus objektą, ir papildoma informacija: koks kelio plotis, kokia kelio danga ar kategorija, kokio tipo objektas –  šiltnamis, sandėlis, garažas, bokštas ar namas –  neišsemtos galimybės!

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 31
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 29
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 20
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas iš H. Schedel atlaso

1 Star 15
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 15
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 13
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.