Pamario gamta ir kultūra žemėlapyje

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1966 m. ir 1995 m.
©Klubas Marinus
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Pirmuoju Klaipėdos krašto kraštotyriniu žemėlapiu reikėtų laikyti XX amžiaus pradžios Klaipėdos krašto mokyklose kabojusį žemėlapį. Mokomasis žemėlapis buvo išspausdintas 1906 m. Berlyne Bogdan Gisevius leidykloje ir vadinosi „Klaipėdos krašto mokyklinis sieninis žemėlapis“ (Schulwandkarte des Kreises Memel). Jį parengė vyriausiasis karališkųjų apskrities mokyklų inspektorius Karlas Orišas (Carl Orisch).

1966 metais gimtinės vaizdų žemėlapį sukūrė savamokslis Klaipėdos krašto kultūrininkas, Kuršių kalbos žodyno bendraautorius Ričardas Pyčas (Richard Pietsch, 1915-2007).

Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros dėstytojas, juodkrantiškis dailininkas, Kurių nerijos tautodailės tyrinėtojas Albertas Krajinskas sekdamas savo pirmtaku R. Pyču, 1992-1995 m. parengė dvidešimt atskiriems kultūros, amatų ir buities klausimams skirtų žemėlapių.

1995 m. išspausdintas A. Krajinsko žemėlapis „Kuršių marių kultūra ir amatai“. Žemėlapyje atvaizduoti nuo 1959 m. kraštotyrinėse išvykose aplink marias surinkti tautodailės piešiniai.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Kiekviena šių iniciatyvų prisideda prie nemažėjančio susidomėjimo pamario gamtos ir kultūros palikimu palaikymo.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos kultūra ir religija

Žemėlapis „Vaikų žemėlapių konkurso dalyviai 2005-2013 m.“

1 Star 6
Loading...

Nuostaba ir pasididžiavimas apima matant kiek Lietuvoje yra kūrybingų vaikų

Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapis

1 Star 15
Loading...

Katalikų bažnyčia nepriklausomoje Lietuvoje

Atvirlaiškis „Missing Part of Your Collection“

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis pašto ženkluose

Šokoladas „Lietuva“

1 Star 5
Loading...

Lietuva šokolade

Žemėlapis Žemaičių vyskupijos su etnografiniu lietuvių plotu

1 Star 9
Loading...

Pirmas rašytinis Žemaitijos vardo paminėjimas

Žemėlapis „Tikslas – Amerika“

1 Star 8
Loading...

Išsamus lietuviškų vietų už Lietuvos ribų žemėlapis internete