Žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose


Naujausi | Populiariausi

Žemlapis lietuviškai latviško krašto

1 Star 11
Loading...

Žemėlapis, virtęs Spaudos draudimo pabaigos slenksčiu

Lietuvos žemėlapis iš „Mažojo pasaulio atlaso“

1 Star 8
Loading...

Galbūt paskutinis kartografinis leidinys, kuriame Lietuva pavaizduota dar prieš okupaciją

„Karte des Westlichen Russlands“ (Lietuvos fragmentas)

1 Star 86
Loading...

Seniai rasto ir tik po ilgo laiko atpažinto žemėlapio istorija

LR teritorijos M 1:50 000 topografinis žemėlapis (TOP50LKS)

1 Star 20
Loading...

Pirmasis automatizuotu būdu sukurtas Lietuvos topografinis žemėlapis

Medalis „Atkurtai Lietuvai 100“

1 Star 3
Loading...

Svarbūs dalykai pasakyti per žemėlapį

Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planai

1 Star 20
Loading...

Ypač reta stambaus mastelio kartografinė medžiaga

G. Merkatoriaus Lietuvos žemėlapis

1 Star 14
Loading...

Pirmas žemėlapis, kuriame vaizduojama būtent Lietuva

J. Janssonius LDK žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Istorinis LDK žemėlapis olandų žemėlapių leidėjo akimis

J. M. Seutter LDK žemėlapis

1 Star 5
Loading...

Istorinis LDK žemėlapis vokiečių žemėlapių leidėjo akimis

F. de Witt LDK žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

J. Niepreckio LDK žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Žemėlapyje pateikta vertingos ir įdomios istorinių įvykių informacijos

N. Sansono Lietuvos dalies žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Prancūzijos kartografijos pradininko N. Sansono d’Abbevillio LDK žemėlapis