Žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka


Naujausi | Populiariausi

Lietuvos nuledėjimo schema

1 Star 8
Loading...

Schemoje – svarbiausius Lietuvos paviršiaus bruožus suformavęs ledynas

Prof. A. Basalyko žemėlapis „Lietuvos fizinis geografinis rajonavimas“

1 Star 7
Loading...

Gamtiniai kompleksai Lietuvos teritorijoje

Žemėlapis „Pietų Lietuvos dirvožemiai“

1 Star 3
Loading...

Lietuvos dirvotyros pradininko sudarytas dirvožemio žemėlapis

Žemėlapis „Vienodo magnetinio nukrypimo kreivės“

1 Star 2
Loading...

Vienas pirmųjų Lietuvos teritorijos magnetinės deklinacijos izolinijų žemėlapių

P. Matulionio reljefo modelis „Lietuvių ir latvių žemė“

1 Star 10
Loading...

Pirmasis Lietuvoje reljefo modelis

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 42
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis