Žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika


Naujausi | Populiariausi

Lietuvos partizanų apygardos 1949-1950 m.

1 Star 17
Loading...

Žemėlapyje tautos išlaisvinimo kovai suvienyti Lietuvos partizanų būriai

Lietuvos užjūrio kolonijų žemėlapis

1 Star 10
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos Respublikos užjūrio kolonijos XVII a.

Kauno tvirtovės planas

1 Star 9
Loading...

Pamatykite plane Kauną juosusį gynybinį tinklą

Lietuvos žemėlapis, taikos sutarties su Rusija priedas

1 Star 14
Loading...

Žemėlapis, kuris pasakė kur yra Lietuva

Žemėlapis Lietuvos Laisvės kovų partizanų apygardos

1 Star 12
Loading...

Teritorijos suskirstymas partizanų apygardomis

Molotovo-Ribentropo pakto žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Molotovo-Ribentropo pakto faktai žemėlapyje

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė XIII-XV a. viduryje M 1:1 100 000

1 Star 9
Loading...

Detalus, didelio formato sieninis istorinis žemėlapis

Žemėlapis „Carte de La Lituaniae“

1 Star 7
Loading...

1918 m. etnografinis Lietuvos žemėlapis

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.3“

1 Star 6
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.2“

1 Star 7
Loading...

Pagal Himanso planą nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 11
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

1949-ųjų masinio trėmimo žemėlapis

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis atskleidžiantis trėmimo mastus vykdytus Lietuvoje