1949-ųjų masinio trėmimo žemėlapis

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1949 m.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 676
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Andrius Balčiūnas
Komentaras - Šis žemėlapis atskleidžia, kokie dideli ir visą Lietuvą apimantys trėmimo mastai buvo vykdomi. Tai itin skaudus laikotarpis Lietuvai. Tokie istoriniai faktai turi išlikti ir apie juos mes turime žinoti.

Žemėlapio aprašymas

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 1949 m. kovo 17 d. sudaryta Pajėgų ir priemonių, vykdant masinio trėmimo operaciją „Priboj“, išdėstymo schema yra originalus dokumentas, kurio turinys iliustratyviai atskleidžia detalų pasirengimą brutaliai sovietinių represinių struktūrų ir karinių pajėgų akcijai prieš civilius gyventojus. Schema tušu ir spalvotais pieštukais nubraižyta ant spaustuviniu būdu pagaminto Lietuvos žemėlapio, rašoma pranešime spaudai. Daugiau informacijos – http://www.archyvai.lt/lt/lya_parodos/operacija-priboj-bangu-musa.html.

Žemėlapis UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto sprendimu pripažintas nacionalinės reikšmės dokumentu ir įrašytas į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Tai įrodymas, faktas, kad Lietuvos gyventojų trėmimas buvo gerai apgalvotas, koordinuotas, kad už viso šio proceso slypi daugybe organizatorių, kurie labai tikslingai ir šaltakraujiškai vykdė planavimo darbus.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika

„The Baltic Way 23 August 1989 Estonia, Latvia, Lithuania“

1 Star 15
Loading...

Žemėlapis, kuriame vaizduojamas Baltijos kelias – įvykis, kurio aurą jaučiame praėjus tiek metų

Aukščiausiosios tarybos gynybos 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. schema

1 Star 5
Loading...

Žemėlapyje iliustruojamas gyventojų pasiryžimas ginti Lietuvos nepriklausomybę

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 13
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.2“

1 Star 7
Loading...

Pagal Himanso planą nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.3“

1 Star 6
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos

Žemėlapis „Carte de La Lituaniae“

1 Star 8
Loading...

1918 m. etnografinis Lietuvos žemėlapis