Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 17
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1933 m.
V. Urbanavičiaus rinkinys
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Valdas Urbanavičius
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Šis žemėlapis išleistas Vyriausiojo štabo Karo topografijos skyriaus 1933 m., vidinių rėmelių matmenys 100.3 x 95.5 cm, atspausdintas litografijos būdu ant dviejų suklijuojamų lapų. Žemėlapis sudarytas kūginėje Gauso projekcijoje, kurioje kūgis kerta elipsoidą ties 54 laipsnio ir 56 laipsnio lygiagretėmis. Ašinio dienovidinio ilguma 24 laipsniai, skaičiuojama nuo Grinvičiaus. Kartografinio tinklelio linijos išvestos žemėlapyje kas 15′ platumos ir 30′ ilgumos. Horizontalės išvestos kas 20 m. Baltijos jūros šelfe pažymėtos izobatės kas 10 m, Kuršių mariose – kas 2 m. Žemėlapis M 1:400 000 išleistas 5 variantais. A ir B variantai yra pagrindiniai. Kiti sudaryti pašalinus kai kuriuos pagrindinių variantų turinio elementus.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Ypatingas dėmesys sudarant žemėlapį buvo skirtas vietovardžių norminimui.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.

Lietuvos Respublikos administracinis žemėlapis M 1:1 000 000

1 Star 19
Loading...

Vienas iš pirmųjų žemėlapių po Nepriklausomybės atkūrimo