Lietuvos žemėlapis M 1 : 532 000

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1956 m.
V. Urbanavičiaus rinkinys
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Kauno kolegijos lektorius V. Urbanavičius
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

M 1:532 000 Bendrageografinis žemėlapis, dydis 72.5 x 103 cm. Sudarė J. Andrius, vietovardžius tikrino profesorius A. Salys, hidrografijos tinklą – profesorius S. Kolupaila, išleido – J. Kapočius. Žemėlapis išleistas emigracijoje. Žemėlapis turi dvi įkarpas: M. Gimbutienės Aisčių paplitimo žalvario ir geležies amžiuose bei A. Šapokos Lietuvos 15 amžiuje žemėlapius. Yra žemėlapio priedas. Tai yra 47 psl. knyga su įžanga ir vietovardžių sąrašu.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Žemėlapis įdėtas į Lietuvių Enciklopediją, tiksliau į vieną iš jos tomų, kuris skirtas Lietuvai. Anot prof. S.Kolupailos, Lietuvių enciklopedija – pasigėrėtinas mūsų emigracijos paminklas. Vertingas savo turiniu yra žemėlapio priedas.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 17
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.