„The Baltic Way 23 August 1989 Estonia, Latvia, Lithuania“

1 Star 15
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2014 m.
© Lietuvos nacionalinis muziejus | Vilniaus universiteto Kartografijos centras
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Rita Viliuvienė
Komentaras - Skatina patriotinius jausmus, kelia pagarbą; šalia pasakojimų, prisiminimų, šis žemėlapis man yra kaip papildomas šaltinis apie įvykį įspūdžiui sustiprinti.

Žemėlapio aprašymas

Žemėlapis, kuriame vaizduojamas Baltijos kelias – įvykis, kurio aurą jaučiame praėjus tiek metų. Baltijos kelias tą 1989 m. rugpjūčio 23 dieną, trečiadienį, kai suėjo penkiasdešimt metų nuo Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo, suvienijo trijų Pabaltijo valstybių piliečius bendram tikslui – išreikšti siekį atgauti prarastą nepriklausomybę. Tik didelės grėsmės nuojauta galėjo suvienyti 2 mln. žmonių stoti gyvai beveik 6oo km grandinei tarp Vilniaus, Rygos ir Talino.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Vienas pirmųjų žemėlapių, kuriame užfiksuotas istorinis Lietuvai įvykis; žvilgtelėjus į žemėlapį galima įsitikinti kokio neregėto masto tai buvo akcija.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika

Aukščiausiosios tarybos gynybos 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. schema

1 Star 5
Loading...

Žemėlapyje iliustruojamas gyventojų pasiryžimas ginti Lietuvos nepriklausomybę

1949-ųjų masinio trėmimo žemėlapis

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis atskleidžiantis trėmimo mastus vykdytus Lietuvoje

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 13
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.2“

1 Star 7
Loading...

Pagal Himanso planą nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.3“

1 Star 6
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos

Žemėlapis „Carte de La Lituaniae“

1 Star 8
Loading...

1918 m. etnografinis Lietuvos žemėlapis