LR Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis

1 Star 93
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1995 m
© VĮ Registrų centras
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Skaitmeninis žemėlapis skirtas Lietuvos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto administravimui.

1994 m. Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių teritorija suskirstyta į žemės kadastro vietoves ir blokus. Lietuvos Respublikos teritorijoje suformuotos 1 418  vietovių, kuriose buvo 10 017 blokų. Parengti popieriniai kadastro vietovių žemėlapiai M 1:10 000.

1995 m. pradėtas kurti skaitmeninis kadastro žemėlapis. Nuo 2000 m., pažymint žemės sklypus skaitmeniniame kadastro žemėlapyje, buvo pradėtas naudotis skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis, sudaręs galimybę daug tiksliau pažymėti žemės sklypus kadastro žemėlapyje.

Šiandien už kadastro žemėlapį atsakinga VĮ „Registrų centras“. Skaitmeninis kadastro žemėlapis naudojamas žemės reformos projektams, detaliesiems ir bendriesiems planams rengti, kadastro žemėlapio duomenimis remiasi kadastrinius matavimus atliekantys specialistai, todėl nuolat siekiama kad žemėlapio duomenys būtų kuo tikslesni ir išsamesni.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Kartu su Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registru padeda gerinti nuosavybės teisių apsaugą, tobulinti nekilnojamojo turto administravimą, mokesčių surinkimą šalyje.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos ūkis ir infrastruktūra

Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais M1:500 000

1 Star 72
Loading...

Pirmojo Lietuvoje autoklubo leidinys

Lietuva. Kelių atlasas M1:100 000

1 Star 26
Loading...

Išsamus ir detalus Lietuvos kelių atlasas

Lietuvos žemėlapis iš „Diagramų albomo“

1 Star 11
Loading...

Žemėlapyje geležinkelio tinklas tarpukario Lietuvoje

Lietuvos elektrifikacijos plano metmenys 1939-1940 m.

1 Star 5
Loading...

Istorinėje schemoje – hidroelektrinių svarba Lietuvos elektrifikacijos perspektyvoje

Žemėlapis „Lietuvos geležinkeliai“ 1933 m.

1 Star 7
Loading...

Žemėlapyje Lietuvos geležinkelių tinklas istorinėje perspektyvoje.

Žemėlapis „Lietuvos I eilės trianguliacija“

1 Star 6
Loading...

Žemėlapio informacija aktuali tarpukario Lietuvoje leistų žemėlapių tikslumui.