Žemėlapis „Pietų Lietuvos dirvožemiai“

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1937 m.
Ruokis, V. Pietų Lietuvos dirvožemiai: su dirvožemių žemėlapiu 1:200 000. Kaunas: Spindulio b-vės sp., 1937
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Lietuvos dirvotyros pradininko profesoriaus Viktoro Ruokio (1885-1971) moksliniame palikime Pietų Lietuvos dirvožemių žemėlapis M 1:200 000 iš 1937 m. paskelbtos monografijos. Monografija rengta dešimt metų. Monografijoje, abėcėlės tvarka vardijant kaimus, pateikiama informacija apie Pietų Lietuvos dirvožemius. Leidinyje pateikta naujų žinių apie dirvožemių savybes ir jų susidarymą, pakartojama paties autoriaus anksčiau sudaryta, monografijoje papildyta ir patikslinta Lietuvos dirvožemių klasi­fikacija.

Minėtame Pietų Lietuvos dirvožemio žemė­lapyje skirtingomis spalvomis parodyti rupaus smėlio, smulkaus smėlio, priesmėlio, lengvo priemolio ir sunkaus priemolio dirvo­žemiai. Sutartiniais ženklais pažymėtos „lygumų, labai banguo­tų lygumų, pavienių šlaitelių ir kalvelių, tankių šlaitelių ir kalve­lių, šlaitų ir kalvų“ reljefo teritorijos.

Autorius planavo sudaryti dirvožemio žemėlapį ir likusiai Lietuvos teritorijai, bet istoriniai to meto įvykiai planus pakeitė.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Profesoriaus Viktoro Ruokio sudarytas Pietų Lietuvos dirvožemio žemėlapis pirmas lietuviškas išsamus dirvožemio žemėlapis su daugiau nei 500 puslapių apimties paaiškinamuoju tekstu.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis