Prof. A. Basalyko žemėlapis „Lietuvos fizinis geografinis rajonavimas“

1 Star 9
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1965 m.
Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. II (Fiziniai geografiniai rajonai). Vilnius: Mintis, 1965
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Remiantis geologiniais ir geomorfologiniais tyrimais profesorius A. Basalykas Lietuvos teritorijoje išskyrė 6 gamtines sritis, kurias suskirstė į 22 fizinius geografinius rajonus. Fiziniai geografiniai rajonai tipologiniu principu pagal reljefo pobūdį sugrupuoti į lyguminius, aukštuminius ir plynaukščių.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Lietuva detaliai išnagrinėta ir suskirstyta fiziniais geografiniais rajonais, t. y. stambiais teritoriniais dariniais, pasižyminčiais skirtingomis gamtinėmis savybėmis.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis