Saulės spinduliuotės atlasas

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - nuo 1997 m.
© Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Baltijos valstybių Saulės spinduliuotės elektroninis atlasas sukurtas panaudojant 1991-2014 m. palydovų duomenis.

Palydovų Saulės spinduliuotės duomenys gauti iš CM SAF (The Satellite Application Facility on Climate Monitoring), kuris yra EUMETSAT sudėtinė dalis.

Saulės spinduliuotės atlase pateikiami bendrosios, tiesioginės ir tiesioginės Saulės spinduliuotės į statmeną paviršių spinduliuotės duomenys (W/m2).

Pateikiami statistiniai Saulės spinduliuotės rodikliai: vidurkis, minimumas, maksimumas, standartinis nuokrypis.

Skirtingai nei antžeminiai matavimai meteorologijos stotyse, palydovų duomenys suteikia informaciją apie Saulės spinduliuotę ne viename taške, o visoje teritorijoje. Naudojant palydovų duomenis gaunama detali informacija apie Saulės spinduliuotės intensyvumo geografinį pasiskirstymą ir skirtumus tarp vietovių.

Elektroninis Saulės spinduliuotės atlasas sukurtas bendradarbiaujant su Latvijos aplinkos apsaugos, geologijos ir meteorologijos institutu; Estijos orų tarnyba; Lenkijos meteorologijos ir vandentvarkos institutu.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Galima sužinoti 1991-2014 m. laikotarpio dominančio mėnesio, sezono, metų Saulės spinduliuotės duomenis.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis