Žemėlapis „Vaikino elgesys su mergina, atsisakius jai šokti Suvalkijoje ir Žemaitijoje“

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2002 m.
Bylaitė-Lapinskienė, A. Jaunatviškos draugystės romantika ir intymumas Suvalkijos ir Žemaitijos kaime (XX a. 3-9-asis dešimtmetis). Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2004. Nr. 4 (p. 67-88)
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Žemėlapyje – 16-21 metų amžiaus Lietuvos jaunimo bendravimo panašumai ir skirtumai Lietuvos etnografiniuose regionuose (Suvalkijos ir Žemaitijos pavyzdžiu) bei bendravimo pokyčiai 1920-1940 m., 1940-1990 metų laikotarpiu. Žemėlapio autorės (Andželikos Lapinskienės, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002 m.) akiratyje jaunimo bendravimo viešose vietose (kaimo vakarėliuose) ypatumai.
Žemėlapių sudarymui autorė pasitelkė 1998-2000 m. lauko tyrimų, archyvinę medžiagą ir skelbtus tyrinėjimus.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Vyresnioji karta prisimins, atpažins save. Jaunesnioji karta išgirs, sužinos, kaip anksčiau bendravo jaunimas, palygins su tuo, kaip vaikinas ir mergina bendrauja šiandien, valstybės atkūrimo šimtmetį atšventusioje Lietuvoje.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos kultūra ir religija

Žemėlapis „Vaikų žemėlapių konkurso dalyviai 2005-2013 m.“

1 Star 6
Loading...

Nuostaba ir pasididžiavimas apima matant kiek Lietuvoje yra kūrybingų vaikų

Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapis

1 Star 15
Loading...

Katalikų bažnyčia nepriklausomoje Lietuvoje

Atvirlaiškis „Missing Part of Your Collection“

1 Star 3
Loading...

Žemėlapis pašto ženkluose

Šokoladas „Lietuva“

1 Star 5
Loading...

Lietuva šokolade

Žemėlapis Žemaičių vyskupijos su etnografiniu lietuvių plotu

1 Star 9
Loading...

Pirmas rašytinis Žemaitijos vardo paminėjimas

Žemėlapis „Tikslas – Amerika“

1 Star 8
Loading...

Išsamus lietuviškų vietų už Lietuvos ribų žemėlapis internete