Duomenų rinkinys Lietuvos M 1:50 000 žemėlapio pagrindui

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas -
© Nacionalinės žemės tarnyba prie ŽŪM
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė -
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Oficialaus Lietuvos teritorijos M 1:50 000 erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimas pagal automatiškai generalizuotus M 1:10 000 Gereferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkinio objektus.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Lietuvoje pirmąkart oficialus Lietuvos teritorijos M 1: 50 000 žemėlapis buvo atnaujintas automatinės stambesnio mastelio objektų generalizacijos būdu.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 31
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 29
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 20
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas iš H. Schedel atlaso

1 Star 15
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 15
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 13
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.