Duomenų rinkinys Lietuvos M 1:50 000 žemėlapio pagrindui

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas - Nuo 2017 m.
© Nacionalinės žemės tarnyba prie ŽŪM
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai, susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis.

Duomenų rinkinys gali būti naudojamas sprendžiant teminius uždavinius, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti bei sudarant išvestinius duomenų rinkinius bei žemėlapius.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Lietuvoje pirmąkart oficialus Lietuvos teritorijos M 1: 50 000 žemėlapis buvo atnaujintas automatinės stambesnio mastelio objektų generalizacijos būdu.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Bendras Lietuvos vaizdas žemėlapiuose

Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapis M1:50000

1 Star 34
Loading...

Pirmasis vidutinio mastelio žemėlapis, kurio sudarymui naudotos palydovinės nuotraukos

W. J. Blaeu LDK žemėlapis

1 Star 30
Loading...

Vienas tų žemėlapių, kurie garsino LDK dar ilgai po Liublino unijos sudarymo

Lietuvos nacionalinis atlasas

1 Star 21
Loading...

Pirmasis Lietuvos nacionalinis atlasas po nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Pirmas Lietuvos aprašymas ir vaizdas inkunabulas – H. Schedel leidinyje

1 Star 17
Loading...

Pirma spausdinta informacija su vaizdu apie Lietuvą

Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

1 Star 17
Loading...

Dėmesys Lietuvos vietovardžių norminimui

Didžiosios Lietuvos žemėlapis M 1:1 680 000

1 Star 14
Loading...

Lietuva, jos gyventojai ir sienos 1917 m.