Lietuvos neotektoniškai aktyvių linijinių zonų žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1998, 2004
Šliaupa, A., Šliaupa, S., 2011. Lietuvos neotektoninės struktūros tyrimai. BALTICA Volume 24 Special Issue. Vilnius, 2011. ISSN 0067–3064
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Nors geologinėje praeityje Pabaltijo regione Ьūta stiprių žemės drebėjimų, dabartiniu geologiniu periodu Pabaltijo regionas, taip pat ir Lietuva, yra silpno seisminio aktyvumo teritorijoje. Vis gi turimi duomenys rodo, kad netolimoje praeityje Lietuvos ir gretimose teritorijose vyko gana stiprių žemės drebėjimų. Nuo 1616 iki 1987 m. Pabaltijyje ir Baltarusijoje užfiksuota apie 40 žemės drebėjimų, siekiančių iki 7 Ьаlų pagal Richterio skalę.

Svarbūs neotektoninės struktūros elementai yra neotektoniškai aktyvios linijinės zonos. Jos matomos pateiktuose žemėlapiuose. Šios zonos atspindi kristalinio pamato lūžius, didelio plyšiuotumo zonas. Linijinių zonų ilgiai svyruoja nuo 5-10 iki 100 km ir daugiau. Lietuvos teritorijoje išryskėja Šilutės-Kėdainių-Švenčionių, Vilniaus-Mažeikių, Tauragės-Šiaulių, Marijampolės-Rokiškio, Varėnos-Švenčionių, Tauragės-Mažeikių, Alytaus-Pakruojo linijinių zonų sistemos.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Neotektoninių struktūrų Lietuvoje ištyrimas yra svarbus dėl praktinių tikslų: hidrogeologinių tyrimų, naftos žvalgymo, geoekologinių sąlygų prognozavimui.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis