Kauno ąžuolyno medžių būklė ir tvarkymo galimybės

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2019 m.
Lietuvos gamtos fondas, LR Saugomų teritorijų valstybės kadastras, OpenStreetMap, 2019
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Danas Augutis, ekologas
Komentaras - Šie žemėlapiai naudojami planuojant ąžuolyno medžių tvarkymo darbus bei informuojant visuomenę apie vertingus medžius ir jų būklę. Žemėlapiai pateikti prezentacijos formatu, skirtu konferencijoms, seminarams ar pasitarimams. Rūpindamiesi senais medžiais išsaugosime daugybę nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių!

Žemėlapio aprašymas

Žemėlapių serija apibendrina 2019 m. vykdytų tyrimų metu surinktą informaciją apie senuosius Kauno ąžuolyno medžius. Jos tikslas – suprantamai ir aiškiai pavaizduoti surinktą informaciją apie medžius, jų būklę, reikalingus tvarkymo darbus.

Žemėlapiai sudaryti įgyvendinant projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701).

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Kauno ąžuolynas – bene vienintelis Europoje tokio dydžio plačialapių miškas, žaliuojantis miesto apsuptyje. Pagrindinė parko vertybė – brandūs ąžuolai, kurie džiugina parko lankytojus ir yra svarbi buveinė retiems ir nykstantiems organizmams, įrašytiems į Raudonąją knygą. Vis dėl to, kasmet dėl amžiaus, žmogaus veiklos ar blogos priežiūros ąžuolyne žūsta po keletą senųjų medžių.

2019 m. vasarą Lietuvos gamtos fondas vertino senųjų medžių būklę Kauno ąžuolyne. Ši studija – pirmas išsamus ekologinis senųjų medžių būklės įvertinimas, kai pagal vieningą metodiką aprašyta didžioji dalis parko medžių, įvertinta jų būklė bei išsaugojimui reikalingi darbai. Iš viso aprašyti beveik 500 ąžuolyne augančių senųjų ąžuolų, liepų ir kitų medžių.

Darbas laimėjo 2019 m. A. Kapočiūno premiją geriausių aplinkos problemų žemėlapių srityje.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis