Mineralinis azotas Lietuvos dirvožemyje

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - nuo 2005 m.
© Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas – viena iš Agrocheminių tyrimų laboratorijoje (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas) dirbančių mokslininkų domėjimosi sričių.

Pateikiami daugiamečiai azoto pasiskirstymo Lietuvos dirvožemyje žemėlapiai, tyrimų tinklo žemėlapis, tręšimo azotu normų koregavimo lentelė.

Kaip galima matyti žemėlapiuose, siekiant nustatyti mineralinio azoto pasiskirstymą stambesniuose geografiniuose vienetuose, išskirtos Vakarų, Vidurio ir Rytų Lietuvos zonos, kurios yra skirtingos ne tik agroklimatinėmis sąlygomis, bet ir žemės ūkio gamybos kryptimis bei intensyvumu. Smulkesniuose plotuose nustatant Nmin, tyrimai atliekami 15-oje Lietuvos dirvožemio rajonų, kurie sudaryti šalies teritoriją suskirsčius į atskirus geografinius vienetus pagal dirvožemio dangos ypatumus: reljefą, dirvožemio tipologiją, granuliometrinę sudėtį ir klimatines sąlygas. Žemėlapiuose šie rajonai žymimi juodu kontūru.

Tyrimai atliekami daugiau nei 200 aikštelių, įrengtų visoje Lietuvos teritorijoje. Dirvožemio ėminiai imami iš augalų mitybai reikšmingiausių 0–30 ir 30–60 cm sluoksnių bei 60–90 cm sluoksnio.

Nustatytas mineralinio azoto kiekis dirvožemyje lemia, ar dirvožemio azotingumas labai mažas, mažas, vidutinis, didelis ar labai didelis.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Lietuvoje vykdant intensyvią augalininkystę, kartu su mineralinėmis ir organinėmis trąšomis, krituliais, augalų liekanomis bei sėklomis į dirvožemį patenka vis daugiau azoto.

Nors azoto trąšos yra vienas esminių veiksnių, formuojančių dirvožemio ir augalų derlingumą, tačiau azoto perteklius skatina nitratų išplovimą iš dirvožemio į vandens telkinius. Tai didina aplinkos taršą, azotas kaupiasi žemės ūkio produkcijoje, kelia pavojų žmonių sveikatai.

Dėl šios priežasties tręšimo azotu optimizavimas yra vienas svarbiausių žemės ūkio uždavinių, siekiant  išvengti aplinkos taršos nitratais ir sudaryti sąlygas dideliam augalų derliui gauti.

Uždavinio įgyvendinimui LR Žemės ūkio ministerijos užsakymu Agrocheminių tyrimų laboratorija nuo 2005 m. kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlieka mineralinio azoto kiekio bei kaitos dirvožemyje tyrimus.

Tyrimų duomenys tvarkomi GIS principais, rengiami tyrimus pristatantys žemėlapiai.

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, Lietuvos žemdirbiams svarbu planuoti tręšimą ir parinkti tinkamas šių trąšų normas, rekomenduojamas Lietuvos mokslininkų.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos ūkis ir infrastruktūra

Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais M1:500 000

1 Star 72
Loading...

Pirmojo Lietuvoje autoklubo leidinys

Lietuva. Kelių atlasas M1:100 000

1 Star 26
Loading...

Išsamus ir detalus Lietuvos kelių atlasas

Lietuvos žemėlapis iš „Diagramų albomo“

1 Star 11
Loading...

Žemėlapyje geležinkelio tinklas tarpukario Lietuvoje

Lietuvos elektrifikacijos plano metmenys 1939-1940 m.

1 Star 5
Loading...

Istorinėje schemoje – hidroelektrinių svarba Lietuvos elektrifikacijos perspektyvoje

Žemėlapis „Lietuvos geležinkeliai“ 1933 m.

1 Star 7
Loading...

Žemėlapyje Lietuvos geležinkelių tinklas istorinėje perspektyvoje.

Žemėlapis „Lietuvos I eilės trianguliacija“

1 Star 6
Loading...

Žemėlapio informacija aktuali tarpukario Lietuvoje leistų žemėlapių tikslumui.