Radioaktyvumas Lietuvoje 1991 m.

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1991 m.
Butkus D., Krenavičius R., Morkūnas G. ir kt. Užteršimo 137Cs tyrimai Lietuvos teritorijoje (Lietuvos užterštumas radionuklidais ir jo pasekmės. Seminaro pranešimai). Vilnius: Academia, 1992
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

1986 m. balandžio 26 d. įvykusio Černobylio atominės elektrinės sprogimo metu į atmosferą buvo išmesta daug radioaktyvių medžiagų. Avarijos metu susidariusį radioaktyvų debesį vėjas nešė ir per Lietuvą Švedijos link. 1991 m. atliktų antžeminių spektrometrinių tyrimų metu buvo nustatytas dirvožemio užteršimo radioaktyviuoju ceziu netolygumas. Aptiktų užterštų plotų dydis buvo nuo kelių kvadratinių metrų iki kelių kvadratinių kilometrų. Labiausiai nukentėjo Pietų, Pietvakarių ir Vakarų Lietuvos žemės, Kuršių marios ir Baltijos jūra.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Nesuvokiamo masto avarija. Radioaktyvumo nepamatysi, o poveikis negrįžtamai pražūtingas. Tik nustačius paveiktas teritorijas, galima imtis nors kokių priemonių.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis