Rytų Lietuvos ežerų labirinto žemėlapis

1 Star 7
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1940 m.
© Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Steponas Kolupaila – geodezijos inžinierius, Lietuvos hidrologijos ir hidrografijos tyrimų pradininkas, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Profesorius prisidėjo prie Lietuvos kariuomenės karininkų kvalifikacijos kėlimo, dėstė aukštuosiuose karininkų kursuose. Rengė Lietuvos elektrifikacijos planus panaudojant ištirtus Lietuvos upių energijos išteklius. Buvo didelis turizmo mėgėjas, vadovavo turistiniams žygiams baidarėmis Lietuvos upėmis ir ežerais. Išvykų akimirkos, fiksuotos nuotraukų kadruose, papildo S. Kolupailos mokslo populiarinimo medžiagą, mokslinių tyrimų ir veiklos rezultatai pateikti S. Kolupailos sudarytuose hidrografiniuose žemėlapiuose.

Lietuvai svarbus Lietuvos hidrografinių žemėlapių vystymosi etapas, apimantis 1923-1940 m. laikotarpį, yra siejamas su Hidrometrinio biuro ir jo vadovo S. Kolupailos veikla. Sudarytas stambaus mastelio topografinių žemėlapių M 1 : 84 000 rinkinys visai Lietuvos teritorijai su detaliai išryškintu hidrografiniu turiniu: išryškintos upės, išvestos upių baseinų vandenskyros, išmatuoti 380 upių baseinų plotai. Ši vertinga hidrografinė medžiaga buvo tobulinama iki 1940 m. ir yra vertinga iki šiol. Panaudojant tą medžiagą, sudaryti apžvalginiai hidrografiniai žemėlapiai. Parengtas Lietuvos hipsometrinis ir hidrografinis žemėlapis M 1 : 300 000, kurio redaktorius buvo S. Kolupaila.

Kartografinei profesoriaus Stepono Kolupailos veiklai iliustruoti pateikiamas Rytų Lietuvos ežerų labirinto žemėlapis, išleistas 1940 m. Kaune.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Prof. S. Kolupaila ne tik padėjo pagrindus Lietuvos hidrologiniams tyrimams, paskelbė eilę mokslinių darbų. Didelis šios asmenybės indėlis ir į mokslo populiarinimą, vedant visuomenę Lietuvos ežerų labirintu, pasakojant apie upes, jų vandens režimą. Medžiagą skelbė straipsniais, papildė žemėlapiais, nuotraukomis.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos asmenybės

Partizano Adolfo Ramanausko – Vanago keliu

1 Star 5
Loading...

Pakeliaukime partizano Vanago keliais

Dailininko V. Petravičiaus Lietuvos žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Iškilaus menininko interpretacija žemėlapio tema

Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių atminimo medalis

1 Star 4
Loading...

Menininko P. Rimšos medaliai su žemėlapiais

Internetinis žemėlapis „Kur gyveno Jūsų protėviai prieš 100 metų?“

1 Star 11
Loading...

Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpis ir šeimų istorijos

P. Vasinausko 1975 m. kelionės arkliu po Lietuvą žemėlapis

1 Star 7
Loading...

Žemėlapyje unikali kelionė arkliu – smagi istorija!

R. Dubonio žemėlapis istorinei ekspedicijai Nerimi pažymėti

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis istorinei ekspedicijai Nerimi įprasminti