Mokomoji priemonė „Lietuvos dirvožemiai“

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2012 m.
© Jonas Volungevičius, 2012 © Paulius Kavaliauskas, 2012 © Vilniaus universitetas, 2012 © Lietuvos dirvožemininkų draugija prie Lietuvos MA ŽŪMMS, 2012 © Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Mokymo apie dirvožemį srityje pasigendant susistemintos vaizdinės mokomosios medžiagos, Vilniaus universitete 2012 m. išleista priemonė „Lietuvos dirvožemiai“. Joje pristatoma Lietuvos dirvožemių įvairovė bei  išryškinami skirtingų dirvožemių pasiskirstymo ypatumai. Vaizduojami Lietuvos teritorijoje  besireiškiantys dirvodaros procesai bei jų atspindys dirvožemio profilių struktūroje, pateikiamos dirvožemių profilio nuotraukos.

Mokomojoje priemonėje pateikta dirvožemio tipologinių vienetų koreliacija tarp FAO Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (LTDK-99), įsigaliojusios nuo 1999 m., ir iki tol taikytos Lietuvos genetinės klasifikacijos (TDV-96).

Kadangi TDV-96 klasifikacija neatitiko to meto mokslo lygio, LTDK-99 klasifikacija – kai kurių klasifikavimo bei rajonavimo principų, todėl mokomosios priemonės „Lietuvos dirvožemiai“ žemėlapyje pateiktas naujas minėtas klasifikacijas patikslinantis ir apjungiantis Lietuvos dirvožemių rajonavimas.

Atliekant rajonavimą, laikomasi universalumo, genetinio vientisumo, ribų optimalumo, hierarchinio vientisumo principų.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Lietuvos  dirvožemius bei  jų  pažinimo požiūrį reprezentuojanti priemonė.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis