Žemėlapis iš VU bibliotekos kartografijos rinkinio

1 Star 7
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1769 m.
© Vilniaus universiteto biblioteka
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Žemėlapis „Etats de Pologne et de Lithuanie” iš atlaso „Atlas général et élémentaire pour l´étude de la géographie et l´histoire modern” išleistas Paryžiuje 1769 m. Žemėlapis spalvotas, su kartušu, dydis 48×28,5 cm, vaizduoja Abiejų Tautų Respubliką. Kartografas – Brion de la Tour, Louis, leidėjas – Desnos, Louis-Charles. Žemėlapis yra iš kunigo Vinco Mincevičiaus žemėlapių kolekcijos, padovanotos Vilniaus universiteto bibliotekos kartografijos rinkiniui https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/kartografija

Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­b­lio­te­kos kar­to­gra­fi­jos ko­lek­ci­ja yra ne tik pati tur­tin­giau­sia Lie­tu­vo­je, bet ir vie­na įdomiausių Rytų Eu­ro­po­je. Rin­ki­nį su­da­ro at­la­sai, is­to­ri­niai že­mė­la­piai ir rank­raš­ti­niai že­mių pla­nai bei brė­ži­niai.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas – primo explore vieta kartografiniams atradimams.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika

„The Baltic Way 23 August 1989 Estonia, Latvia, Lithuania“

1 Star 15
Loading...

Žemėlapis, kuriame vaizduojamas Baltijos kelias – įvykis, kurio aurą jaučiame praėjus tiek metų

Aukščiausiosios tarybos gynybos 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. schema

1 Star 5
Loading...

Žemėlapyje iliustruojamas gyventojų pasiryžimas ginti Lietuvos nepriklausomybę

1949-ųjų masinio trėmimo žemėlapis

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis atskleidžiantis trėmimo mastus vykdytus Lietuvoje

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 13
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.2“

1 Star 7
Loading...

Pagal Himanso planą nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.3“

1 Star 6
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos