Žemėlapis knygoje „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis sudarytas -
Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos. Knygos atsakingasis redaktorius ir sudarytojas Karolis Zikaras. Vilnius: Alio, 2013
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Knygoje „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“ aprašoma Lietuvos geografinė ir politinė padėtis kaimyninių valstybių atžvilgiu, apžvelgiama karybos raida, ginkluotės ir aprangos keitimasis.

Pateikiama daug iliustruojančios medžiagos, tarp jų ir žemėlapių, mūšių schemų.

Vienas iš žemėlapių yra skirtas Klecko mūšiui, vykusiam 1506 m. rugpjūčio 6 d. Pasak istorikų, mūšio metu Lietuvos kariuomenė sumušė į Lietuvos gilumą įsiveržusią Krymo totorių kariuomenę.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Mūšio rekonstrukcija žemėlapyje

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika

„The Baltic Way 23 August 1989 Estonia, Latvia, Lithuania“

1 Star 15
Loading...

Žemėlapis, kuriame vaizduojamas Baltijos kelias – įvykis, kurio aurą jaučiame praėjus tiek metų

Aukščiausiosios tarybos gynybos 1991 m. sausio-rugpjūčio mėn. schema

1 Star 5
Loading...

Žemėlapyje iliustruojamas gyventojų pasiryžimas ginti Lietuvos nepriklausomybę

1949-ųjų masinio trėmimo žemėlapis

1 Star 6
Loading...

Žemėlapis atskleidžiantis trėmimo mastus vykdytus Lietuvoje

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 13
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.2“

1 Star 7
Loading...

Pagal Himanso planą nustatyta siena tarp Lietuvos ir Lenkijos

1921 m. Lietuvos memorandumo priedas „Map of Lithuania No.3“

1 Star 6
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos