Valstybės IS sąsajų žemėlapis

1 Star 1
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2020 m.

Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Interaktyvus valstybės IS sąsajų žemėlapis – žemėlapis, kuris yra skirtas efektyvesniam valstybės informacinių išteklių valdymui.

Kaip skelbia žemėlapio sudarytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas, sukurtas interaktyvus valstybės IS sąsajų žemėlapis atvaizduoja sąsajas tarp Lietuvos valstybės valdomų informacinių išteklių, registruotų Registrų ir informacinių sistemų registre (www.registrai.lt).

Žemėlapyje pavaizduota daugiau nei 370 registruotų valstybės valdomų informacinių išteklių bei sukurtos sąsajos tarp skirtingų išteklių.

Žemėlapis pateikia 3 pjūvius: pagal sąsajų skaičių, valdymo sritį bei sistemų susiejimą.

 

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Valstybės skaitmeniniam turtui apskaityti

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos ūkis ir infrastruktūra

Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais M1:500 000

1 Star 72
Loading...

Pirmojo Lietuvoje autoklubo leidinys

Lietuva. Kelių atlasas M1:100 000

1 Star 26
Loading...

Išsamus ir detalus Lietuvos kelių atlasas

Lietuvos žemėlapis iš „Diagramų albomo“

1 Star 11
Loading...

Žemėlapyje geležinkelio tinklas tarpukario Lietuvoje

Lietuvos elektrifikacijos plano metmenys 1939-1940 m.

1 Star 5
Loading...

Istorinėje schemoje – hidroelektrinių svarba Lietuvos elektrifikacijos perspektyvoje

Žemėlapis „Lietuvos geležinkeliai“ 1933 m.

1 Star 7
Loading...

Žemėlapyje Lietuvos geležinkelių tinklas istorinėje perspektyvoje.

Žemėlapis „Lietuvos I eilės trianguliacija“

1 Star 6
Loading...

Žemėlapio informacija aktuali tarpukario Lietuvoje leistų žemėlapių tikslumui.