Lietuvos ir Lenkijos teritorijų magnetinių anomalijų žemėlapis

1 Star 1
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2000 m.

Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

„Geofizinių planetos Žemės laukų (magnetinio lauko ir gravitacinio lauko) tyrimai – vienas iš svarbiausių būdų netiesiogiai pažinti Žemės gelmių sandarą. Geofiziniai metodai yra vieninteliai, leidžiantys ištirti Žemės gelmes tokiame gylyje, kurio nepasiekia net giliausi gręžiniai. Šie metodai plačiai naudojami įvairioms geologinėms užduotims spręsti: nuo geologinių žemėlapių sudarymo iki naudingųjų iškasenų telkinių paieškos. Žemės paviršiuje išmatuoti geofiziniai laukai rodo nevienodame gylyje slūgsančias skirtingos sudėties uolienas. Virš skirtingo tankio geologinių kūnų bei sluoksnių susidaro skirtingų reikšmių anomalijos, kurios ir matuojamos. Detali informacija apie Lietuvos giluminę geologinę sandarą pateikiama geologinio tyrimo ataskaitose, leidiniuose, žemėlapiuose“ (www.yearofplanetearth.org).

Vienas tokių žemėlapių – Lietuvos ir Lenkijos teritorijų magnetinių anomalijų žemėlapis M 1:1 000 000. Autoriai: L. Korabliova, V. Nasedkin, Z. Petecki, C. Krolikovski. Žemėlapis išleistas kartu Lietuvos geologijos tarnyba.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Tyrimų rezultatų žymėjimas žemėlapyje leidžia įžvelgti magnetinio lauko reikšmių pasiskirstymo erdvėje tendencijas. Žemėlapyje išryškėja magnetinio lauko anomalijos Lietuvos teritorijoje.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis