Žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos istorija ir politika


Naujausi | Populiariausi

Napoleono 1812 m. žygio į Maskvą per Lietuvą žemėlapis

1 Star 47
Loading...

Ambicijų ir galimybių akistata subtiliomis priemonėmis

Lietuvos žydų gyvenami miestai ir miesteliai XIX a. pabaigoje

1 Star 22
Loading...

Iš žemėlapio akivaizdu, kodėl Vilnius buvo vadinamas „Lietuvos Jeruzale“

Žemėlapis „Vilko vaikų“ klajonės

1 Star 17
Loading...

Mažamečių, Antrojo pasaulinio karo metais radusių prieglobstį Lietuvoje, keliai

Lietuvos partizanų apygardos 1949-1950 m.

1 Star 17
Loading...

Žemėlapyje tautos išlaisvinimo kovai suvienyti Lietuvos partizanų būriai

„The Baltic Way 23 August 1989 Estonia, Latvia, Lithuania“

1 Star 15
Loading...

Žemėlapis, kuriame vaizduojamas Baltijos kelias – įvykis, kurio aurą jaučiame praėjus tiek metų

Lietuvos žemėlapis, taikos sutarties su Rusija priedas

1 Star 14
Loading...

Žemėlapis, kuris pasakė kur yra Lietuva

Žemėlapis Lietuvos Laisvės kovų partizanų apygardos

1 Star 12
Loading...

Teritorijos suskirstymas partizanų apygardomis

O. Maksimaitienės Istorinis Lietuvos žemėlapis iki XVI a. vidurio

1 Star 11
Loading...

Tai pirmasis sieninis Lietuvos istorijos žemėlapis

Lietuvos užjūrio kolonijų žemėlapis

1 Star 10
Loading...

Lietuvos ir Lenkijos Respublikos užjūrio kolonijos XVII a.

Žemėlapis „Lietuva“ iš leidinio „Vytauto Didžiojo garbei“

1 Star 9
Loading...

Dėmesys Valdovo mirties metinių iškilmėms, iš kurių jėgų sėmėsi Vilniaus atgavimo idealas

Kauno tvirtovės planas

1 Star 9
Loading...

Pamatykite plane Kauną juosusį gynybinį tinklą

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė XIII-XV a. viduryje M 1:1 100 000

1 Star 9
Loading...

Detalus, didelio formato sieninis istorinis žemėlapis