Lietuvos nuledėjimo schema

1 Star 9
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2015 m.
Guobytė R., Baltrūnas V. Kas supylė piliakalnius. Geologijos akiračiai. Vilnius: Lietuvos geologų sąjunga, 2017. Nr. 4 (p. 7-18)
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Mūsų krašto žemės paviršių suformavo paskutiniojo, vadinamo „Nemunu“, apledėjimo metu vykę procesai. Tuo metu į Lietuvos teritoriją ledynai iš Šiaurės slinko trimis plaštakomis.
Manoma, kad prieš 21 tūkst. metų šis ledynas pasiekė pietryčių Lietuvą.
Lietuvos teritorija išsilaisvino iš ledyno skirtingu laiku. Pietryčių Lietuvoje esančios Baltijos aukštumos iš ledo šarvo išsilaisvino prieš 14 tūkst. metų.
Buvusių ledoskyrų vietoje tarp ledyno plaštakų susiformavo stambūs kalvagūbriai: Vidurio Lietuvos, Linkuvos, Pajūrio gūbriai.
Paskutiniajam ledynui pasitraukus iš Lietuvos, krašto paviršių toliau formavo ir gilino upės, palikdamos virš savęs plačias smėlingas terasas bei paviršinės erozijos išskobiamas griovas ir raguvas.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Schemose atkurta Lietuvos apledėjimų eiga, judėjimo kryptys, sustojimo vietos. Paskutinis ledynas ir jo tirpsmo vandenys suformavo svarbiausius dabartinio Lietuvos paviršiaus bruožus: lygumas, kalvas, gūbrius, ozus ir keimus, rininės kilmės ežerus. Pateikta informacija padeda suprasti, kodėl Lietuvos paviršius toks, o ne kitoks; kodėl aptinkama morena, rieduliai iš Skandinavijos pusiasalio.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis