Valstybinis naudingųjų iškasenų žemėlapis

1 Star 7
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 2006 m.
Piepuolienė V., Gudonyte J. Lietuvos Respublikos valstybinis naudingųjų iškasenų žemėlapis M 1:200 000. Lietuvos geologijos tarnybos 2006 metų veiklos rezultatai. Vilnius: Lietuvos geologų sąjunga, 2007 (p. 26-28)
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Lietuvos geologijos tarnybos sudarytame Lietuvos Respublikos valstybiniame naudingųjų iškasenų žemėlapyje vaizduojami išžvalgyti, perspektyvūs ir spėjami Lietuvos teritorijos naudingųjų iškasenų telkiniai. Apskaičiuotas išteklių kiekis. Vertinimas atitinka 2006 m. situaciją.

Stambūs naudingųjų iškasenų telkiniai vaizduojami žemėlapyje apvedant užimamą teritoriją, mažesni – pažymint sutartiniu ženklu vietą.

Naudingosios iškasenos rūšis žemėlapyje vaizduojama spalva, geologinio ištirtumo etapas – štrichuote.

Viso vaizduojama 1651 išžvalgytas telkinys, 339 perspektyvūs plotai (apskaičiuoti prognoziniai aptikti ištekliai), 34 perspektyvūs plotai (apskaičiuoti prognoziniai ištekliai).

Galima sužinoti, kur Lietuvoje išžvalgyta ar prognozuojama, jog yra, akmens druskos, anhidrito, dolomito, geležies rūdos, gintaro,
naftos, smėlio, sapropelio.

Duomenys apie geoterminę energiją žemėlapyje pateikti kreivėmis.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Geologinė medžiaga skirta visų pirma žemėtvarkos, savivaldybių specialistams, kasybos pramonės įmonėms, tačiau informacijos pateikimas kuo paprastesnėmis priemonėmis, daro žemėlapį suprantamą ir visuomenei.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis