Pabaltijo valstybių geologinis žemėlapis

1 Star 5
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1935 m.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Geologas, geografas, mineralogas, profesorius, akademikas Juozas Dalinkevičius (1893-1980) tyrė Lietuvos ir gretimų kraštų devono, karbono, permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno, neogeno ir kvartero stratigrafiją, tektoniką, paleogeografiją, fosilijas, naudingąsias iškasenas. Buvo Lietuvos detalių geologinių tyrimų pradininkas, sukūrė Lietuvos geologinio kartografavimo mokslo pagrindus, sudarė 11 Lietuvos geologinių žemėlapių. Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) įkūrė geologijos muziejus. Po akademiko J. Dalinkevičiaus mirties eksponatai perkelti į Vievio kerno saugyklą, kurioje įrengta rinkinių ekspozicija. 1936 m. metais J. Dalinkevičius buvo Susisiekimo ministro suformuoto Lietuvos energijos komiteto dviejų komisijų – žemės turtų ir kelių statybos medžiagoms tirti – nariu.

Pateikiame akademiko Juozo Dalinkevičiaus 1935 m. parengtą Baltijos valstybių geologinį žemėlapį iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtualios parodos „Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų kūrimasis ir raida 1918–1940 m.“

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Geologinis teritorijos ištirtumas –  pagrindas teritorijai pažinti

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Lietuvos subdiluvinis geologinis žemėlapis

1 Star 3
Loading...

Tarpukaryje sudarytas Lietuvos geologinis žemėlapis

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Priešdiliuvialinių laikų Lietuvos geologinis žemėlapis

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 43
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis