Pabaltijo geležinkelio žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Žemėlapis sudarytas - 1981 m.
Lastas, V. Pabaltijo geležinkelių tinkle formavimasis ir augimas iki 1940 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, XXI (2). Vilnius: 1981
Nuoroda į šaltinį
Žemėlapį pasiūlė - Lietuvos kartografų draugija
Komentaras -

Žemėlapio aprašymas

Geležinkelio idėja siekia ne vieną šimtmetį. Pirmasis pasaulyje geležinkelis pastatytas Pietų Velse 1804 m., pirmasis garvežys išbandytas 1825 m. Anglijoje.

Lietuva nebuvo nuošalyje geležinkelio tiesimo progreso. Pirmieji geležinkeliai Lietuvos teritorijoje nutiesti tuo metu, kai Lietuva dar buvo carinės Rusijos dalis.

Šiandien Lietuvos geležinkelis skaičiuoja 150 metus.

Apie Lietuvos geležinkelį prasminga kalbėti Baltijos regiono kontekste. Pateikiame žemėlapį, kuriame galima matyti pirmąjį geležinkelį Pabaltijyje ir jo ruožą Lietuvoje, ėjusį pro Dūkštą, Ignaliną, Švenčionėlius, Pabradę, Vilnių, Lentvarį, Varėną. Tuneliai prie Vilniaus Paneriuose ir Kauno Lietuvoje – pirmieji geležinkelio tuneliai Rusijos imperijos mastu. Abu pradėjo veikti 1861 m.

Kuo šis žemėlapis svarbus Lietuvai?

Šiandien skaičiuojame 150 Lietuvos geležinkelio metus. Kelias tik vienas – pirmyn.

Kiti žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos ūkis ir infrastruktūra

Lietuvos kelių žemėlapis su atstumais M1:500 000

1 Star 72
Loading...

Pirmojo Lietuvoje autoklubo leidinys

Lietuva. Kelių atlasas M1:100 000

1 Star 26
Loading...

Išsamus ir detalus Lietuvos kelių atlasas

Lietuvos žemėlapis iš „Diagramų albomo“

1 Star 11
Loading...

Žemėlapyje geležinkelio tinklas tarpukario Lietuvoje

Lietuvos elektrifikacijos plano metmenys 1939-1940 m.

1 Star 5
Loading...

Istorinėje schemoje – hidroelektrinių svarba Lietuvos elektrifikacijos perspektyvoje

Žemėlapis „Lietuvos geležinkeliai“ 1933 m.

1 Star 7
Loading...

Žemėlapyje Lietuvos geležinkelių tinklas istorinėje perspektyvoje.

Žemėlapis „Lietuvos I eilės trianguliacija“

1 Star 6
Loading...

Žemėlapio informacija aktuali tarpukario Lietuvoje leistų žemėlapių tikslumui.