Žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka


Naujausi | Populiariausi

Lietuvos ir Lenkijos teritorijų magnetinių anomalijų žemėlapis

1 Star 1
Loading...

Žemės gelmėms pažinti

Pabaltijo valstybių geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Pagrindas teritorijai pažinti

Žemėlapis „Mapa Gleb Litwy“

1 Star 4
Loading...

Užsienio autoriaus indėlis į Lietuvos dirvožemio tyrimus

Mokomoji priemonė „Lietuvos dirvožemiai“

1 Star 2
Loading...

Vaizdinė mokomoji medžiaga, kurios trūko

Radioaktyvumas Lietuvoje 1991 m.

1 Star 4
Loading...

Žemėlapyje – Černobylio AE avarijos padarinių tyrimai

Lietuvos neotektoniškai aktyvių linijinių zonų žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Zonų, atspindinčių kristalinio pamato lūžius, plyšiuotumą, žemėlapis

Kauno ąžuolyno medžių būklė ir tvarkymo galimybės

1 Star 6
Loading...

Žemėlapiai – Kauno ąžuolyno išsaugojimui ir visuomenės informavimui

Valstybinis naudingųjų iškasenų žemėlapis

1 Star 7
Loading...

Specialistui – darbui, piliečiui – supažindinimui

Žemėlapis „Gyvūnai ir augalai Lietuvos oikonimuose“

1 Star 9
Loading...

Lietuvos vietovardžiuose – būdingų rūšių pasiskirstymas

I. Domeikos Lenkijos ir Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 5
Loading...

Žingsnis geologinės kartografijos raidoje

Lietuvos klimatologinis rajonavimas

1 Star 3
Loading...

Ilgamečiais stebėjimais ir tyrimais grįsta informacija

Saulės spinduliuotės atlasas

1 Star 4
Loading...

Saulės spinduliuotės intensyvumo geografinis pasiskirstymas ir skirtumai tarp vietovių