Žemėlapiai kategorijoje - Lietuvos gamta ir aplinka


Naujausi | Populiariausi

Lietuvos gamtinis žemėlapis

1 Star 42
Loading...

Ne vienam tai pirmasis pamatytas žemėlapis

Lietuvos reljefo žemėlapis iš ąžuolo lukšto

1 Star 13
Loading...

Žemėlapyje – stiprios Lietuvos įspūdis

Medinis Lietuvos reljefo žemėlapis

1 Star 13
Loading...

Erdvinis. Medinis. Liečiamas.

P. Matulionio reljefo modelis „Lietuvių ir latvių žemė“

1 Star 10
Loading...

Pirmasis Lietuvoje reljefo modelis

Žemėlapis „Gyvūnai ir augalai Lietuvos oikonimuose“

1 Star 9
Loading...

Lietuvos vietovardžiuose – būdingų rūšių pasiskirstymas

Lietuvos nuledėjimo schema

1 Star 8
Loading...

Schemoje – svarbiausius Lietuvos paviršiaus bruožus suformavęs ledynas

Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis

1 Star 8
Loading...

Lietuvos miškininkystės mokslo pradininko prof. P. Matulionio žemėlapis

Valstybinis naudingųjų iškasenų žemėlapis

1 Star 7
Loading...

Specialistui – darbui, piliečiui – supažindinimui

Prof. A. Basalyko žemėlapis „Lietuvos fizinis geografinis rajonavimas“

1 Star 7
Loading...

Gamtiniai kompleksai Lietuvos teritorijoje

Kauno ąžuolyno medžių būklė ir tvarkymo galimybės

1 Star 6
Loading...

Žemėlapiai – Kauno ąžuolyno išsaugojimui ir visuomenės informavimui

I. Domeikos Lenkijos ir Lietuvos geologinis žemėlapis

1 Star 5
Loading...

Žingsnis geologinės kartografijos raidoje

Pabaltijo valstybių geologinis žemėlapis

1 Star 4
Loading...

Pagrindas teritorijai pažinti